Fingrastafróf - Æfing 5

Úr SignWiki
Jump to navigation Jump to search

1 Hvar er nafnið Andrés stafað?

A an.jpegN an.jpegDd an.jpegR an.jpegE an.jpgS an.jpeg
A an.jpegN an.jpegD an.jpegR an.jpegE an.jpgS an.jpeg
A an.jpegN an.jpegD an.jpegR an.jpegEe an.jpgS an.jpeg

2 Hvar er nafnið Sigurður stafað?

S an.jpegI an.jpegG an.jpegR an.jpegIi an.jpegDd an.jpegU an.jpegR an.jpeg
S an.jpegI an.jpegG an.jpegU an.jpegR an.jpegDd an.jpegU an.jpegR an.jpeg
S an.jpegOo an.jpegL an.jpegV an.jpegE an.jpgI an.jpegG an.jpeg

3 Hvaða tákn er fyrir stafinn Einar?

E an.jpgI an.jpegN an.jpegA an.jpegR an.jpeg
E an.jpgG an.jpegI an.jpegL an.jpegL an.jpeg
E an.jpgL an.jpegL an.jpegE an.jpgN an.jpeg